Jak děláme průzkumy trhu…

Přečtěte si, 
jak děláme průzkumy

Průzkum trhu – postup

← Zpět na Nabízená řešení pro výzkum trhu B2B

1. Orientace ve Vašem oboru

Ještě před zahájením průzkumu trhu si zjišťujeme, jak Váš obor funguje. Vyhledáváme informace na webu, podíváme se na Vaše stránky a stránky konkurence, ptáme se známých, kolegů i Vás. Nejde nám o to, abychom se stali technickými specialisty ve Vašem oboru. Chceme ovšem Vašemu oboru porozumět natolik, abychom Vám mohli klást relevantní otázky.

2. Poznání Vašich potřeb a požadavků

Abychom Vám mohli relevantně zodpovědět na Vaše dotazy a doporučit Vám další postup, musíme se seznámit se situací ve Vaší firmě a s Vašimi potřebami.

  • Jaké máte plány?
  • Proč výzkum chcete realizovat?
  • Jaké máte dosavadní zkušenosti?
  • V čem jste dobří, a jaké jsou Vaše slabé stránky?
  • Jaké tržní příležitosti se podle Vás na trhu otevírají a naopak jaké jsou hrozby?

Nebojte se o tom s námi mluvit. Průzkum trhu má zjistit něco nového, nikoliv to, co již víte.

3. Definice správné cílové skupiny

V dalším kroku je nezbytné přesně definovat správnou cílovou skupinu. Pouze odpovědi od relevantní cílové skupiny Vám mohou pomoci. Cílová skupina může být definována dle mnoha parametrů – např. obor činnosti firmy, velikost firmy, region, firmy nakupující Váš produkt, osoba zodpovědná za XY atd.

4. Volba vhodných metod

Na základě předchozích bodů navrhneme nejvhodnější způsob sběru dat. Může se jednat o osobní, telefonické či on-line dotazování, o workshopy, hloubkové rozhovory, analýzu existujících statistik či o fiktivní nakupování. Vždy vybíráme nejefektivnější metodu z pohledu cena – výkon.

5. Návrh dotazníku / scénáře / struktury dat

Jedním z nejdůležitějších momentů průzkumu trhu je navrhnout vhodný dotazník / scénář. Dotazník musí dávat relevantní odpovědi na Vaše zadání, a zároveň nesmí odradit respondenty. V této fázi dostanete dotazník na odsouhlasení. Pokud chcete získat z výzkumu maximum, je vhodné s námi úzce spolupracovat. Neznamená to, že budete tvořit dotazník, ale že nám k němu dáte zpětnou vazbu.

6. Pilotáž

Před ostrým spuštěním sběru dat realizujeme pilotáž – testovací dotazování obvykle se 4-5 respondenty. Cílem pilotáže je opravit případné nedostatky.

7. Školení tazatelů a sběr dat

Sběr dat provádí vyškolení tazatelé pod přímou kontrolou projektového manažera. Před každým dotazováním probíhá školení, kde se tazatelé seznámí nejen s konkrétním dotazníkem, ale také s produktem / oborem klienta. Je nezbytné, aby tazatel dobře chápal, čím se zabýváte, a dokázal respondentům dobře porozumět. V průběhu dotazování probíhají pravidelná dopolední „miniškolení“, na kterých s tazateli probíráme, s jakými problémy se během dotazování setkali a jak na ně mají reagovat.

8. Pečlivá analýza dat

Hloubka analýzy silně ovlivňuje přínosnost výzkumu. Snažíme se proto vyvarovat obou extrémů. Na jedné straně to je povrchní analýza, která nezachytí důležité rozdíly. Na druhé straně příliš detailní analýza způsobuje nepřehlednost výsledků. Volba správné hloubky závisí na Vašich potřebách a na našich zkušenostech.

9. Přehledná studie s doporučeními

Výsledky sumarizujeme do přehledné studie tak, aby se Vám s nimi dále dobře pracovalo. Jsme si vědomi, že od nás neočekáváte pouze popis situace, ale i doporučení, co na základě výsledků udělat. Studii píše projektový manažer, který s Vámi v průběhu celého projektu komunikuje. Díky tomu jsou doporučení šitá na míru Vaší situaci a Vašim potřebám.

10. Prezentace a následné workshopy

Po dohodě s Vámi můžeme prezentaci výsledků realizovat formou workshopů. Po představení výsledků průzkumu následuje diskuze za účelem definování konkrétních kroků, které se budou realizovat. To už jsme ovšem u přípravy marketingové strategie.

Vybrané reference – průzkum trhu

„Na B-inside mohu ocenit především jejich zkušenost, profesionalitu, komplexní pochopení našeho trhu i našich potřeb… Již po dvou měsících jsme díky výzkumu získali téměř 30 nových klientů.“

Andrea Techlová, Kimberly-Clark Professional

Komentáře nejsou povoleny.