Marketingový výzkum B2B – nabízená řešení

Lepší obchodní rozhodnutí
na základě znalosti trhu

Marketingový výzkum – nabízená řešení B2B

Komplexní marketingový výzkum pro strategii B2B firem

Poskytneme Vám přehledně uspořádané informace potřebné pro nastavení Vaší obchodní a marketingové strategie. Na základě tržních dat analyzujeme Vaši tržní situaci, identifikujeme tržní příležitosti a hrozby, doporučíme strategii a navrhneme konkrétní kroky, jak podpořit růst zisku Vaší firmy.

Výzkum značky

Výzkum značky zjistí znalost Vaší značky a značek konkurence, vnímání značky, asociace spojené se značkou, image značky, věrnost značce. Doporučíme konkrétní kroky jak posílit Vaši značku, aby byla jedinečná a aby vytvořila pevné pouto mezi Vámi a zákazníky.

Průzum konkurence a Mystery shopping

Čím lépe budete znát své soupeře, tím lépe budete schopní reagovat na tržní podněty a uspět v konkurenčním boji. V rámci analýzy získáte přehled konkurentů, značek a výrobků, pozice na trhu, srovnání marketingového mixu a strategie, silné a slabé stránky, klíčové konkurenční výhody a doporučení co se od konkurentů naučit i jak se proti konkurenci vhodně profilovat.

Výzkum spokojenosti klientů

Poskytne informace o tom, jak a s čím jsou zákazníci spokojení a naopak; zjistí Vaše silné a slabé stránky; dozvíte se, proč zákazníci volí Vaši firmu; s kterými konkurenty také spolupracují a proč; kteří zákazníci jsou rizikoví a jak si je udržet. Často vyplynou nové příležitosti (produkty, služby) pro budoucí rozvoj firmy.

Průzkum dodavatelů a vyhledávání obchodních partnerů

Pomůže nalézt vhodné dodavatele/obchodní partnery. V rámci výzkumu sestavíme přehled firem a nabízených služeb, silné a slabé stránky, cenová srovnání, zhodnotíme reálné možnosti spolupráce a doporučíme ty nejvhodnější z nich.

Segmentace trhu

Rozdělení klientů do skupin podle jejich potřeb a preferencí Vám umožní sestavit individualizovanou nabídku, která je osloví. Definujeme segmenty a vyhodnotíme atraktivnost. Navrhneme jak zákazníky efektivně oslovit a zásady péče o jednotlivé segmenty.

Ad hoc marketingový výzkum

Respektujeme, že někdy potřebujete velmi specifické informace. Pomůžeme Vám potřebné informace identifikovat, následně je získáme a doporučíme Vám, jak podle nich postupovat.

Vybrané reference v marketingovém výzkumu

„Na B-inside mohu ocenit především jejich zkušenost, profesionalitu, komplexní pochopení našeho trhu i našich potřeb… Již po dvou měsících jsme díky výzkumu získali téměř 30 nových klientů.“

Andrea Techlová, Kimberly-Clark Professional

Komentáře nejsou povoleny.