Postup marketingového auditu

Najděte skryté rezervy 
a nastavte marketing, aby fungoval

Audit marketingu – postup

Fáze 1
Nezávazná konzultace

V rámci první konzultace probíráme Vaše potřeby. Zjišťujeme, kde jsou problémy a jak se projevují.
Poté, co se domluvíme na spolupráci, vytvoříme podrobný plán realizace auditu, včetně harmonogramu.

Fáze 2
On-line dotazník pro klíčové aktéry

Základní informace zjišťujeme pomocí on-line dotazníku. Tato cesta se nám osvědčila ze dvou důvodů: vytvoří strukturovaný podklad pro další hodnocení a šetří ve výsledku čas Vám i Vašim zaměstnancům. Dotazník vyplňují obvykle majitel/ředitel, obchodní ředitel, marketingový ředitel a další marketingoví pracovníci (záleží na situaci ve firmě). Každý vyplňuje jinou část.

Fáze 3
1 až 2 workshopy zaměřené na zhodnocení současného stavu

Ověřujeme informace z on-line dotazníku, zjišťujeme názor ostatních pracovníků a diskutujeme nad příčinami. Workshopů by se ideálně měli zúčastnit aktéři z fáze 2. Ideální počet účastníků z vaší strany je 2 – 5.

Fáze 4
Sepsání auditu

Následně zjištěné informace kriticky analyzujeme, doplníme o objektivní informace a identifikujeme nejzásadnější problémy. Výsledky analýzy sestavíme do přehledné písemné zprávy, na kterou se dá dále navazovat.

Fáze 5
1 až 2 workshopy zaměřené na návrh dalšího postupu

Na těchto workshopech prezentujeme základní výsledky nezávislé analýzy. Shrneme situaci a objektivní příčiny problémů. Návazně rozebíráme konkrétní cíle – co by se mělo zlepšit a jak by měly vypadat konkrétní výsledky dílčích oblastí. Na závěr diskutujeme o konkrétních krocích a aktivitách, které budou realizovány.

Fáze 6
Sepsání strategie

Návrh strategie musí být přehledně zaznamenán na papíře a musí obsahovat konkrétní harmonogram. Bez toho nelze realizovat žádné změny.

Fáze 7
Pomoc s realizací

Spousty majitelů firem se nám svěřilo, že je hezké mít vypracovaný plán rozvoje, ale v praxi bývá obtížné jej naplnit. Jednou z největších překážek je v čase klesající nadšení a s tím spojená nízká důslednost. Můžeme se domluvit, že ve čtvrt- až půlročních intervalech se sejdeme a probereme dosavadní postup. V případě potřeby pomůžeme s odstraněním nedostatků.

Vybrané reference v oblasti auditu a strategie

„Na základě analýzy a doporučení B-inside s.r.o. jsme ušetřili nemalé finanční částky, které jsme původně chtěli investovat do nevhodných a neefektivních forem propagace naší advokátní kanceláře.
Marketingové aktivity, které nám pan PhDr. Soukup doporučil, nám v krátké době přivedly nové klienty, a proto naši spolupráci hodnotím jednoznačně kladně a doufám i v další budoucí spolupráci.“

Mgr. Jan Mauric, Mauric & Partner s.r.o. advokátní kancelář

Komentáře nejsou povoleny.